W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju, przypominamy o zasadach wydawania zwierząt do adopcji:
- Przyjmowane do schroniska będą jedynie osoby zdecydowane na adopcję, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Zawieszone jest przyjmowanie wycieczek na terenie schroniska.
Prosimy o wyrozumiałość !
Powyższe decyzje mają na celu ograniczenie ewentualnych zakażeń wśród opiekunów,
od których zależy życie i zdrowie przebywających na terenie schroniska zwierząt.