18222640 10155237636831996 2501427755798259125 n

W imieniu naszych czworonożnych przyjaciół serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku
na ratunek dla pokrzywdzonych i bezdomnych zwierząt.
Zebrane środki finansowe podobnie jak w poprzednich latach przeznaczymy przede wszystkim.
na pomoc zwierzętom w potrzebie, modernizacje naszych schronisk, na zakup karmy, leków, szczepionek,
wykonywanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych
oraz z innych przyczyn potrzebującym pomocy, zakup ocieplanych bud, zapewniających zwierzętom schronienie podczas zimy.
Prowadzimy 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich.